Финално събитие по проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в сградата на Община Конче на 10 април 2018 г. Граждани и гости на се насладиха на музикални и танцови изпълнения на участниците от двете партниращи си общини, Кюстендил и Конче.