Финално събитие – Конче , 10 април 2018 г.

Финално събитие по проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в сградата на Община Конче на 10 април 2018 г. Граждани и гости на се насладиха на музикални и танц…

Пресконференция за представяне на извършените дейности по проекта в Община Конче, Република Македония, 10 април 2018 г.

Пресконференция за представяне на дейностите, изпълнение в рамките на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Община Конче на 10 април 2018 г. в присъствиет…