Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014-2020.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

 

УСТОЙЧИВО СЪВМЕСТНО БЪДЕЩЕ

Проект: Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще

Партньори: Община Кюстендил, Р. България и Община Конче, Р. Македония

Срок: 18 месеца (18.10.2016 г. – 17.04.2018 г.)

Стойност: 412 105, 36  Евро

Основни дейности:

  • Осигуряване на транспортен и пешеходен достъп до природната забележителност „Полско-Скакавишки водопад“ (община Кюстендил) – рехабилитация на общински път, изграждане на еко пътеки и диференциране на зони за отдих и наблюдение;
  • Озеленяване и монтаж на оборудване за туристическо селище “Мантово” (община Конче) с цел подобряване на достъпа до природната забележителност и осигуряване на престой на туристи и посетители;
  • Организиране на четири обучителни семинара в Кюстендил и Конче на теми „Подходящо поведение с клиенти“ и „Устойчиво използване на природните и културните ресурси за развитие на туризма“, целящи подобряване на капацитета на ангажираните в туристическия сектор за предоставяне на ефективни услуги и грижи за туристите и повишаване на знанията и уменията им за ефективно използване на природните и културните ресурси за създаване на конкурентни туристически продукти;
  • Проучване на потенциала на природните ресурси за развитие на туризма в Кюстендил — създаване на база данни и изработване на рекламни материали (CD мултимедия и Интернет страница);
  • Представяне на културния и природния туристически потенциал на община Конче — изследване и картографиране на културните и природните ресурси и създаване на рекламни материали (CD мултимедия и туристически картички);
  • Организиране на финално събитие по проекта в Кюстендил и Конче, целящо да представи постиженията на проекта и да обсъди перспективите за по-нататъшно сътрудничество.

 Проектът е съфинансиран от ЕС чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014-2020.