Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014-2020.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Благоустрояване на туристическо селище “Мантово”

(озеленяване и туристическо оборудване)

Местоположение – Община Конче, Република Македония

Туристическо селище Мантово (язовир Мантово)

Изпълнените инвестиционни дейности подобряват достъпа до природната забележителност, намираща се в близост до язовир Мантово (Влашки къщи), и осигуряват възможност за престой на туристи и посетители.

Дейността е част от стратегическите цели и мерки за развитие на туризма в региона чрез използване на атрактивния природен потенциал на територията на община Конче.

От гледна точка на туризма, язовирът и неговата околност предлагат чист въздух, красив природен пейзаж с впечатляващи вулканични форми , разнообразен животински свят, тишина и спокойствие.

Язовир „Мантово“ се намира на 15 километра от община Конче, на 18 километра от Радовиш и на 25 километра от Щип. Разположен е в северозападната част на общината, в близост до селата Долни Радеш, Габревци и Долна Вращица. Построен е в края на 70-те години на миналия век с язовирна конструкция на река Крива Лакавица. Изграден е от скален материал с глинено ядро. Язовирът се простира от северозапад на югоизток и има дължина 4,5 км и ширина 600-800 метра. Брегът, дълъг 15,2 км, е разклонен от 6 залива и няколко полуострова. Средната му надморска височина е 402 м, но може да варира с няколко метра в зависимост от сезона. Капацитетът на язовир „Мантово“ е не повече от 49 милиона кубически метра вода.

Инвестиционните дейности са насочени към осигуряването на достъп до природната забележителност чрез градоустройствено озеленяване, инсталиране на градско оборудване, поливна система и заграждения, следвайки одобрен технически проект и тръжна процедура. Процесът е проведен в съответствие с изискванията на PRAG и приложимото национално законодателство.

Инвестиционни строителни дейности включват:

  • Функционални решения и благоустрояване – осигуряване на достъп от регионалния път с парко места;
  • Направа и монтаж на малка беседка;
  • Направа и монтаж на голяма беседка;
  • Направа и монтаж на влашки колиби – 3 броя;
  • Направа и монтаж на пътеки и алеи;
  • Озеленяване;
  • Система за напояване на зелената площ;
  • Заграждения.

Изпълнението на инвестиционните дейности осигурява изключително живописна гледка към язовир Мантово и околността и приятно място за отдих и почивка.

Изпълнител на строителните дейности: „Универзал Градба“ ДООЕЛ, Струмица

Срок на изпълнение: 7 месеца, 2017-2018 г.