Финално събитие – Конче , 10 април 2018 г.

Финално събитие по проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в сградата на Община Конче на 10 април 2018 г. Граждани и гости на се насладиха на музикални и танц…

Пресконференция за представяне на извършените дейности по проекта в Община Конче, Република Македония, 10 април 2018 г.

Пресконференция за представяне на дейностите, изпълнение в рамките на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Община Конче на 10 април 2018 г. в присъствиет…

Финално събитие – Кюстендил , 2 април 2018 г.

Финално събитие по проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в центъра на Кюстендил на 2 април 2018 г. На сцена „Арката“ граждани и гости на града се насладиха …

Финална пресконференция за представяне резултатите на проекта, Кюстендил – 2 април 2018 г.

Финална пресконференция за представяне на резултатите на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Кюстендил на 2 април 2018 г. в присъствието на представител…

Двудневен обучителен семинар УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

2-3 март 2018 г., Конче (Радовиш)

Община Конче организира двудневен обучителен семинар на тема „Устойчиво използване на природата и културата за развитие на туризма”. Той цели да предаде знания и умения на заинтересованите страни от туристическия …

Тридневен обучителен семинар ПОДХОДЯЩО ПОВЕДЕНИЕ С КЛИЕНТИ

1-3 февруари 2018 г., Конче (Радовиш)

Община Конче организира тридневен обучителен семинар на тема „Подходящо поведение с клиенти”. Той е насочен към повишаване на уменията и капацитета на работещите в сферата на туризма в изграждането на комуника…

Пресконференция за представяне на проект в Община Конче, Република Македония, 18 април 2017 г.

Пресконференция за представяне на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Община Конче на 18 април 2017 г. в присъствието на представителите на партниращата…