Завршен настан на проектот, Конче 10 април 2018

Финалниот настан на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 беше организиран во просториите на Општина Конче, на 10 април 2018 год. Жителите и гостите уживаа во музич…

Прес-конференција за промоција на реализираните активности во рамки на проектот во Општина Конче, Република Македонија, 10 април 2018

Прес конференција за промоција на спроведените активности во рамките на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Одржлива заедничка иднина“ Реф. бр. CB006.1.21.164, во Општина Конче на 10 април 2018 година со …