Завршен настан на проектот, Конче 10 април 2018

Финалниот настан на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 беше организиран во просториите на Општина Конче, на 10 април 2018 год. Жителите и гостите уживаа во музич…

Прес-конференција за промоција на реализираните активности во рамки на проектот во Општина Конче, Република Македонија, 10 април 2018

Прес конференција за промоција на спроведените активности во рамките на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Одржлива заедничка иднина“ Реф. бр. CB006.1.21.164, во Општина Конче на 10 април 2018 година со …

Завршен настан на проектот, 2 април 2018

Финалниот настан на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 беше организиран во центарот на Ќустендил, на 2 април 2018год. Жителите и гостите уживаа во музичките и та…

Финална прес-конференција од проектот, Ќустендил – 2 април 2018

Финалната пресс-конференција за промовирање на резултатите од проектот

„Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 се одржа во општина Ќустендил на 2 април 2018 год. во присуст…

Двудневна работилница „ОДРЖЛИВО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ВО РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ“

2-3 март 2018 година, Конче (Радовиш)

Општина Конче организира работилница на тема „Одржливо искористување на природата и културата во развој на туризмот“. Истата е наменета за зајакнување на капацитетите и вештините на вработените во сферата на т…

Тридневна работилница „ГРАДЕЊЕ СООДВЕТЕН ОДНОС СО КЛИЕНТИ“

1-3 февруари 2018 година, Конче (Радовиш)

Општина Конче организира работилница на тема „Градење соодветен однос со клиенти“. Истата е наменета за зајакнување на капацитетите и вештините на вработените во сферата на туризмот за градење врски и рела…

Дводневна работилница „ОДДРЖЛИВО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ВО РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ“

26-27 март 2018 год., Кустендил

Општина Кустендил организира рааботилница на тема „Оддржливо искористување на природата и културата во развој на туризмот“. Истата е наменета за трансфер на знаења и вештини на чинителите од општината во сферата на …

Тридневна работилница „ГРАДЕЊЕ СООДВЕТЕН ОДНОС СО КЛИЕНТИ“

26-28 февруари 2018 год., Кустендил

Општина Кустендил организира работилница на тема „Градење соодветен однос со клиенти“. Истата е наменета за зајакнување на капацитетите и можностите на вработените во сферата на туризмот за понуда на ефективни т…

Прес-конференција за промоција на проектот во Општина Конче, Република Македонија, 18 април 2017 год.

Прес конференција за промоција на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Одржлива заедничка иднина“ Реф. бр. CB006.1.21.164, во Општина Конче на 18 април 2017 година со претставници од партнерската општина о…

Прва прес-конференција за промоција на проект

Прва прес конференција за промоција на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Одржлива заедничка иднина“ Реф. бр. CB006.1.21.164, се одржа во Ќустендил на 31 март 2017 година со претставници од партнерската …