Финалниот настан на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 беше организиран во просториите на Општина Конче, на 10 април 2018 год. Жителите и гостите уживаа во музичките и танцовите изведби на уметниците од двете партнерски општини, Ќустендил и Конче.