Пресконференция за представяне на дейностите, изпълнение в рамките на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Община Конче на 10 април 2018 г. в присъствието на представителите на партниращата органзиация от Република България – Община Кюстендил. Представени бяха целите на трансграничния проект, неговата стойност и финасова помощ, основни дейности и постигнати резултати. Акцентира се върху инвестиционния проект за озеленяване и монтаж на градско оборудване на туристическо селище при езеро „Мантово” на територията на община Конче, целящ да подобри достъпа до природната забележителност и да осигури възможност за престой на туристи и посетители.