Прес конференција за промоција на спроведените активности во рамките на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Одржлива заедничка иднина“ Реф. бр. CB006.1.21.164, во Општина Конче на 10 април 2018 година со претставници од партнерската општина од Бугарија – Општина Ќустендил. Презентирани се целите на прекуграничниот проект, буџетот и финансирањето, главните активности и постигнатите резултати и продуктите. Фокусот е даден на инвестициските активности за хортикултурно уредување и инсталирање на урбана опрема во туристичката населба Мантово, со цел подобрување на пристапот до локацијата и обезбедување можност за престој на туристи и посетители.