Финална пресконференция за представяне на резултатите на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Кюстендил на 2 април 2018 г. в присъствието на представителите на партниращата органзиация от Република Македония – Община Конче. Представени бяха постигнатите резултати от изпълнението на дейностите на територията на община Кюстендил. Акцент бе реализирането на инвестиционния проект за транспортен и пешеходен достъп до природната забележителност Водопад „Полска Скакавица”. След пресконференцията се проведе форум на тема „Партньорството за развитие на туризма” като част от заключителното събитие на проекта.

Програма

Проект презентация

Форум презентация