Финално събитие – Кюстендил , 2 април 2018 г.

Финално събитие по проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в центъра на Кюстендил на 2 април 2018 г. На сцена „Арката“ граждани и гости на града се насладиха …

Финална пресконференция за представяне резултатите на проекта, Кюстендил – 2 април 2018 г.

Финална пресконференция за представяне на резултатите на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Кюстендил на 2 април 2018 г. в присъствието на представител…