1-3 февруари 2018 г., Конче (Радовиш)

Община Конче организира тридневен обучителен семинар на тема „Подходящо поведение с клиенти”. Той е насочен към повишаване на уменията и капацитета на работещите в сферата на туризма в изграждането на комуникация и взаимоотношения с клиенти по открит начин, като се организират и използват съществуващите ресурси за създаване на атрактивна оферта, постигане на обща цел и увеличаване рентабилността от атрактивни и качествени услуги.

Семинарът се проведе на 1, 2 и 3 февруари 2018 г. в ресторант „Маг-Марг“, Радовиш.

Семинарът е част от Проект „Повишаване на туристическия потенциал в общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще”, CB006.1.21.164, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014-2020.

Програма