2-3 март 2018 г., Конче (Радовиш)

Община Конче организира двудневен обучителен семинар на тема „Устойчиво използване на природата и културата за развитие на туризма”. Той цели да предаде знания и умения на заинтересованите страни от туристическия сектор в региона в областта на: туристически мрежи и връзки, отношения между предлагащи и ползващи туристически услуги, логистика, ролята на природата и културата в създаване на туристически продукти, концепция и анализ на ценностната система, концепция и анализ на туризма в общността, използване на природни и културни ресурси за създаване на туристическа оферта.

Семинарът се проведе на 2 и 3 март 2018 г. в ресторант „Маг-Марг“ в Радовиш.

Семинарът е част от Проект „Повишаване на туристическия потенциал в общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще”, CB006.1.21.164, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014-2020.

Програма