Пресконференция за представяне на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Община Конче на 18 април 2017 г. в присъствието на представителите на партниращата органзиация от Република България – Община Кюстендил. Представени бяха целите на трансграничния проект, неговата стойност и финансова помощ, основни дейности и очаквани резултати. Акцентира се върху заложения инвестиционен проект – за градско озеленяване и монтаж на градско оборудване на туристическо селище при езеро „Мантово” на територията на община Конче, целящ да подобри достъпа до природната забележителност и да осигури възможност за престой на туристи и посетители.

Програма_Конче_18.04.2017

Презентация, Конче 18.04.2017