Тридневен обучителен семинар ПОДХОДЯЩО ПОВЕДЕНИЕ С КЛИЕНТИ

26-28 февруари 2018 г., Кюстендил

Община Кюстендил организира обучителен семинар на тема „Подходящо поведение с клиенти”. Той е насочен към повишаване на уменията и възможностите на работещите в сферата на туризма в предоставяне на ефективни туристически услуги и подобряване на тяхната работа в общуването с посетители и туристи.

Семинарът се проведе на 26, 27 и 28 февруари 2018 г. (понеделник, вторник и сряда) в Синята зала на Читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил.

Семинарът е част от Проект „Повишаване на туристическия потенциал в общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще”, CB006.1.21.164, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014-2020.

Програма

1._History_of_tourism

2._Types_of_Tourism

3._Tourist_sites

4._Toursi_offer

5._Tourist_regions

6._Tourist_law

7._Hotel_services

8._Restaurant_service