26-27 март 2018 г.

Община Кюстендил организира обучителен семинар на тема „Устойчиво използване на природата и културата за развитие на туризма”. Той цели да предаде знания и представи възможности на работещите в туристическия сектор за ефективно използване на природните и културните ресурси в региона за създаване на конкурентни туристически продукти и оферти.

Семинарът се проведе на 26 и 27 март 2018 г. (понеделник и вторник) в Синята зала на Читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил.

Семинарът е част от Проект „Повишаване на туристическия потенциал в общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще”, CB006.1.21.164, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония 2014-2020.

Програма