Първата пресконференция за представяне на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Кюстендил на 31 март 2017 г. в присъствието на представителите на партниращата органзиация от Република Македония – Община Конче. Представени бяха целите на трансграничния проект, неговата стойност и финансираща организация, основни дейности и очаквани резултати. Акцентира се върху заложените инвестиционни проекти – за транспортен и пешеходен достъп до природна забележителност Водопад „Полска Скакавица” на територията на община Кюстендил и за градско озеленяване и монтаж на градско оборудване на туристическо селище при езеро „Мантово” на територията на община Конче.

проект презентация

agenda bg First press conference March 2017