Първа пресконференция за представяне на проект

Първата пресконференция за представяне на проект „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“ CB006.1.21.164 се проведе в Кюстендил на 31 март 2017 г. в присъствието на представителите на партнира…