Завршен настан на проектот, 2 април 2018

Финалниот настан на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 беше организиран во центарот на Ќустендил, на 2 април 2018год. Жителите и гостите уживаа во музичките и та…

Финална прес-конференција од проектот, Ќустендил – 2 април 2018

Финалната пресс-конференција за промовирање на резултатите од проектот

„Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 се одржа во општина Ќустендил на 2 април 2018 год. во присуст…