Двудневна работилница „ОДРЖЛИВО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ВО РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ“

2-3 март 2018 година, Конче (Радовиш)

Општина Конче организира работилница на тема „Одржливо искористување на природата и културата во развој на туризмот“. Истата е наменета за зајакнување на капацитетите и вештините на вработените во сферата на т…

Тридневна работилница „ГРАДЕЊЕ СООДВЕТЕН ОДНОС СО КЛИЕНТИ“

1-3 февруари 2018 година, Конче (Радовиш)

Општина Конче организира работилница на тема „Градење соодветен однос со клиенти“. Истата е наменета за зајакнување на капацитетите и вештините на вработените во сферата на туризмот за градење врски и рела…