Дводневна работилница „ОДДРЖЛИВО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА ВО РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ“

26-27 март 2018 год., Кустендил

Општина Кустендил организира рааботилница на тема „Оддржливо искористување на природата и културата во развој на туризмот“. Истата е наменета за трансфер на знаења и вештини на чинителите од општината во сферата на …

Тридневна работилница „ГРАДЕЊЕ СООДВЕТЕН ОДНОС СО КЛИЕНТИ“

26-28 февруари 2018 год., Кустендил

Општина Кустендил организира работилница на тема „Градење соодветен однос со клиенти“. Истата е наменета за зајакнување на капацитетите и можностите на вработените во сферата на туризмот за понуда на ефективни т…

Прес-конференција за промоција на проектот во Општина Конче, Република Македонија, 18 април 2017 год.

Прес конференција за промоција на проектот „Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Одржлива заедничка иднина“ Реф. бр. CB006.1.21.164, во Општина Конче на 18 април 2017 година со претставници од партнерската општина о…